Regulamin zakupów

 

 


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


logo

 


§1. Informacje ogólne

 

 Właścicielem sklepu internetowego domkowa4.pl (dalej „Sklep”) jest firma Lendo z siedzibą w Koninie, Plac Niepodległości 1,  NIP: 665-220-75-69, Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową za pośrednictwem sieci Internet wyprodukowanych przez siebie towarów jak i produktów innych producentów.

 

§2. Definicje

 

Cennik dostaw – zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów znajdujący się pod adresem:

 

Dane kontaktowe: Lendo, 62-510 Konin,
                            Plac Niepodległości 1,
                            tel: 535 19 00 11,                                        
                            e-mail:sklep@domkowa4.pl;
Preferowany kontakt telefoniczny i mailowy w dni robocze w godz.: 9.00-17.00

Klient
KupującyKonsument Zamawiający - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.domkowa4.pl za pośrednictwem, którego Kupujący może złożyć zamówienie.

Sprzedawca – Lendo Ewa Lichańska, 62-510 Konin, Plac Niepodległości 1, NIP 665-220-75-69właściciel sklepu internetowego "Domkowa4", dokonujący za jego pośrednictwem sprzedaży Towarów bez jednoczesnej obecności Stron, przy wykorzystaniu sieci Internet.

Strony - Sprzedawca i Zamawiający.

Towar - rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w sklepie internetowym "Domkowa4".

Umowa - umowa sprzedaży Towaru oferowanego przez Sprzedawcę, zawierana bez jednoczesnej obecności Stron i poza lokalem przedsiębiorcy przy wykorzystaniu sieci Internet.

Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

a. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,

c. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

 

e. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

f. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

 

 

 

Warunki ogólne

 

§3. Składanie i realizacja zamówień 

 

1) Zamówienie w Sklepie może złożyć:

 

 • a) Osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat
 • b) Każda osoba prawna
 • c) Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiadają zdolność do czynności prawnych (dalej „Zamawiający”/”Klient”)

2) Zamawiający może składać zamówienia 24h na dobę 7 dni w tygodniu.

3) Zamówienia przyjmowane są do realizacji w dni robocze, w godzinach od 9-17.

4) Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone drogą elektroniczną. W przypadku przedpłaty zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po potwierdzeniu zrealizowania płatności. Wpłaty  należy dokonać w ciągu 7 dni od momentu dokonania zamówienia.

5) Zamawiający wskazuje na:

 • a) Zamawiany towar
 • b) Adres, na jaki ma być dostarczony zakupiony towar
 • c) Sposób dostawy
 • d) Sposób płatności

6) Zamówione towary zostaną wysłane do Zamawiającego:

 • a) W ciągu 2 dni roboczych przesyłką kurierską
 • b) W ciągu 2 dni roboczych za pośrednictwem Poczty Polskiej

Powyższe terminy obowiązują na towary dostępne „od ręki”. (48h)

Terminy wysyłek towarów na zamówienie są realizowane zgodnie z terminami przypisanymi do określonego produktu widocznego przy opisie produktu.

7) Zamówione towary są dostarczane na adres podany przez Zamawiającego.

8) Koszt dostawy pokrywa Zamawiający - informację o kosztach dostawy znajduje się w osobnej zakładce informacyjnej sklepu: "Koszty dostawy"

9) Ceny w Sklepie wyrażone są w złotych i zawierają podatek VAT.

10) Dostawa produktów realizowana jest w cenie obowiązującej w chwili złożenia zamówienia uwidocznionej przy zdjęciu lub opisie zamawianego produktu.

11) Sklep Internetowy domkowa4.pl zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

12) Promocje w Sklepie internetowym domkowa4.pl nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. Jeżeli np. system komputerowy, w wyniku błędu, omyłkowo przy składaniu zamówienia połączy dwie lub więcej promocji zamówienie to zostanie anulowane.

14) Ceny towarów obowiązujące w Sklepie internetowym domkowa4.pl obowiązują jedynie przy złożeniu zamówienia indywidualnie przez Klienta towaru za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej: http://www.domkowa4.pl.

15) W przypadku chwilowego braku towaru na magazynie bądź wyczerpania zapasu danego produktu, Zamawiający jest informowany o tym drogą telefoniczną lub elektroniczną w celu zasygnalizowania problemu i zaproponowania alternatywnego produktu lub anulowania zamówienia.

16) Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia ze względu na brak danego artykułu, zamówienie może zostać anulowane w całości bądź jedynie w pozycji, która prowadzi do wydłużenia czasu dostawy.

17) W celu potwierdzenia złożonego zamówienia Sklep może skontaktować się z Zamawiającym na podany przez Zamawiającego numer telefonu w przypadku wątpliwości i ewentualnych braków w asortymencie.

18) Sklep internetowy domkowa4.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie lub niedokładnie podanego przez Klienta adresu dostawy. Sklep nie jest firmą kurierską ani agencją pocztową dlatego też nie ponosi odpowiedzialności za świadczone usługi przez firmy tego charakteru. Kiedy jednak powyższa sytuacja następuje pracownicy sklepu dokładają wszelkich starań aby jak najlepiej pomóc klientowi i rozwiązać problem z zaistniałą sytuacją.

19) Do każdej wysyłki dołączony jest dowód zakupu w postaci paragonu lub FAKTURY VAT.

20) Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać do chwili zmiany statusu zamówienia na „roboczy”. Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie: rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy zamówienia pocztą lub za pośrednictwem kuriera, bądź też zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji Klienta, na konto Klienta. Klient ma obowiązek przekazać dane konta drogą elektroniczną na adres sklep@domkowa4.pl. Jeżeli Klient nie posiada własnego konta bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym na adres przez niego wskazany.

21) Zmian w zamówieniu można dokonać kontaktując się ze Sklepem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@domkowa4.pl lub bezpośrednio przez formularz kontaktowy na stronie internetowej Sklepu internetowego domkowa4.pl.

22) Złożenie zamówienia w sklepie internetowym domkowa4.pl jest prawnie wiążącą umową sprzedaży zawieraną pomiędzy Lendo a Zamawiającym.

 

  §4. Formy płatności

 

 1) Dokonując zakupu w Sklepie Zamawiający ma możliwość skorzystania z następujących form płatności:

 

 • a) ZA POBRANIEM – Zamawiający reguluje płatność za towar i dostawę u kuriera,
 • b) GOTÓWKA – w przypadku osobistego odbioru towaru w siedzibie firmy Lendo,
 • c) PRZELEW BANKOWY – na rachunek: Alior Bank S.A. 
       
  numer konta 47249000050000453023310276

       Lendo, Plac Niepodległości 1, 62-510 Konin
 • d) SZYBKIE PŁATNOŚCI - najszybsza i najłatwiejsza forma zapłaty za zakupione towary - zintegrowany ze sklepem system bezpiecznych płatności on-line Przelewy 24. W serwisie tym można dokonać szybkiej płatności za pomocą min.  Blik oraz przelew online. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest PayPro S.A.

 

2) Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność zamówienia została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej zwrot należności, zostanie zrealizowany na wskazany rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy przeliczony według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonywania uznania.

3) Dla przelewów zagranicznych obowiązują następujące konta bankowe:

  - dla waluty Funt szterling numer konta PL43249010570000990497085737
  - dla waluty Euro numer konta  PL52249010570000990297085737

      Kod SWIFT: ALBPPLPW
     Nazwa banku:Alior Bank SA
     Adres banku:Warszawa, ul. Łopuszańskiej 38D

 

 §5. Prawo Odstąpienia od Umowy

 

1. Konsumentowi, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w §5 pkt.10

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, który jest do pobrania > tutaj lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim, np. przez napisanie oświadczenia o odstąpieniu i odesłaniu go na adres sklepu: sklep@domkowa4.pl

4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

8. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego. Dotyczy to również odstąpienia częściowego od zakupionych rzeczy, tzn. koszty dostawy zwracane są wyłącznie w przypadku zwrotu zamówienia w całości (wszystkich pozycji na paragonie/fakturze).

11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

h. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 

 §6. Reklamacje

 

 1) Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon lub faktura VAT).

 

2) Zamawiający zgłasza reklamację drogą elektroniczną na adres  sklep@domkowa4.pl  w terminie do 7 dni od momentu otrzymania zamówienia. W tytule maila należy wpisać  „reklamacja” i podać numer zamówienia.

3)  Jeżeli to możliwe, prosimy o zrobienie zdjęcia przedstawiającego wadę produktu. W większości wypadków już na jego podstawie jesteśmy w stanie rozpatrzyć reklamację, co pozwala uniknąć zbędnych kosztów wysyłki.

4) Sklep Internetowy domkowa4.pl w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

5) Zgłoszenie reklamacyjne należy przesłać na wypełnionym druku reklamacyjnym.- do pobrania PDF>tutaj; do pobrania Word>tutaj. Warunkiem koniecznym, aby Sklep internetowy domkowa4.pl rozpatrzył reklamację jest odesłanie reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i wypełnionym drukiem reklamacyjnym.

6) Reklamowany towar należy odesłać przesyłką pocztową na adres:

Lendo, Plac Niepodległości 1, 62-510 Konin z dopiskiem „reklamacja”

7) W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Zamawiającego – Sklep Internetowy domkowa4.pl naprawi lub wymieni Zamawiającemu reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 21 (dwadzieścia jeden) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.

8) Zamawiający zostanie poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji drogą elektroniczną.

9) Reklamacji podlegają:

 • a) Towary posiadające wady ukryte powstałe z winy producenta
 • b) Towary uszkodzone mechanicznie w czasie transportu (Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki w obecności kuriera, w szczególności gdy są widoczne uszkodzenia opakowania. Należy sporządzić z kurierem protokół uszkodzenia przesyłki!)  Wszelkie reklamacje z tego tytułu będą uwzględniane jedynie po dostarczeniu protokołu reklamacyjnego.
 • c) Towary niezgodne z zamówieniem.

10) Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z powodu niewłaściwego użytkowania produktu.

11) Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep odsyła pełnowartościowy produkt na swój koszt na adres podany przez Zamawiającego, zwraca mu również koszty poniesione przy odesłania reklamowanego towaru.

12) W przypadku wymiany pełnowartościowego towaru na inny koszty przesyłek pozostają po stronie Zamawiającego.

  §7. Ochrona danych osobowych

 1) Administratorem danych osobowych Zamawiającego jest Lendo, Plac Niepodległości 1, 62-510 Konin.

2) Dane osobowe podane przez Zamawiającego na stornie www.domkowa4.pl są przetwarzane w celach realizacji umowy sprzedaży oraz w celach marketingowo-promocyjnych,

3) Zamawiający może otrzymywać drogą elektroniczną materiały o charakterze marketingowym jeśli wyrazi na to zgodę.

4) Zamawiający może anulować zgodę na otrzymywanie materiałów drogą elektroniczną.

5) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny aczkolwiek niezbędny dla realizacji zawartej umowy sprzedaży.

6) Szczegółowe informacje dotyczące zakresu pozyskiwanych danych osobowych, celu a także sposobu ich przetwarzania oraz prawa przysługujące Klientowi dostępne są w polityce prywatności tutaj

4) Lendo zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania Sklepu oraz prawo do innych przerw w dostępnie do Sklepu, spowodowanych w szczególności koniecznością konserwacji lub naprawy systemu.

 §8. Postanowienia końcowe

 1) Zakupów w Sklepie można dokonać rejestrując konto lub bez rejestracji konta Zamawiającego.

2) Dane osobowe wprowadzone w celu zamówienia towaru są bezpiecznie przechowywane i wykorzystywane w celu realizacji zamówienia lub w celach marketingowych wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

3) Rozbieżności wynikające z osobistych ustawień komputera Zamawiającego nie stanowią podstawy do reklamacji i zwrotu.

4) Obecność towaru na stronach Sklepu Internetowego domkowa4.pl nie oznacza jednoznacznie dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.

5) Sklep Internetowy domkowa4.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

6) Lendo zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania Sklepu oraz prawo do innych przerw w dostępnie do Sklepu, spowodowanych w szczególności koniecznością konserwacji lub naprawy systemu.

7) Zespół Sklepu dokłada należytej staranności aby opisy i zdjęcia produktów umieszczonych na stronie były zgodne z rzeczywistością a jakość obsługi na jak najwyższym poziomie.

8) Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione lub zastrzeżone.

9) Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2015. Treść regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.domkowa4.pl i może być pozyskana, odtwarzana i utrwalana przez dowolnego użytkownika strony internetowej.

10) Lendo zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. Data publikacji na stronie jest równoznaczna z datą wprowadzenia zmian.

11) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Sklepu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zgodę na warunki zapisane w powyższym regulaminie.

12) Powyższy regulamin nie dotyczy prowadzonej przez firmę Lendo sprzedaży hurtowej. Informacje dotyczące warunków handlowych sprzedaży hurtowej można uzyskać pisząc na adres: lendo@lendo.pl

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl